U zhvillua mbledhja e rradhës së komisionit Hetimor për Impiantet e Trajtimit të Mbetjeve Urbane

  • Postuar më, 19/01/2022

Në drejtimin e kryetares znj. Jorida Tabaku, u zhvillua mbledhja e rradhës së komisionit Hetimor për Impiantet e Trajtimit të Mbetjeve Urbane. Pas miratimit të procesverbalit të mbledhjes se datës 7 dhjetor 2021, anëtarët e komisionit vazhduan diskutimet për procedurë. Më tej, pas sugjerimeve dhe komenteve mbi punën e komisionit, kryetarja Tabaku hodhi në votim Planin e Hetimit, i cili nuk u miratua nga anëtarët e komisionit.


Share