Komisioni për Politikën e Jashtme miratoi një projektligj

  • Postuar më, 14/12/2021

13 dhjetor 2021

Komisioni për Politikën e Jashtme, në drejtimin e kryetares, znj. Mimi Kodheli, shqyrtoi dhe miratoi dje në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, mbi transferimin e personave të dënuar”. E pranishme në komision për paraqitjen e projektligjit ishte zëvendësministrja e Drejtësisë, znj. Adea Pirdeni.

Zëvendësministrja Pirdeni bëri me dije se projektligji ka për qëllim zhvillimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e së drejtës penale ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, si dhe çuarjen më tej të qëllimeve të drejtësisë e rehabilitimin shoqëror të personave të dënuar. Marrëveshja, sipas zëvendësministres, synon të përmirësojë kushtet e rregullat për transferimin e personave të dënuar nga të dyja shtetet kontraktuese, në funksion të lehtësimit të riintegrimit social të shtetasve të njërit shtet kontraktues, që vuajnë dënimin në shtetin tjetër. Marrëveshja synon të sjellë më pranë të dyja sistemet ligjore me pasojën pozitive të përshpejtimit e të thjeshtëzimit të procedurave të transferimit të personave të dënuar, duke rritur përfitimet e të gjitha palëve të përfshira në to. Në marrëveshje janë parashikuar në mënyrë të hollësishme procedurat që ndiqen nga të dyja shtetet kontraktuese, për transferimin e personave të dënuar, vazhdimin e zbatimit të dënimit, si dhe të drejtat e trajtimi i personave të dënuar. Projektligji mori edhe mbështetjen e relatorit, deputetit të Partisë Socialiste, z. Petro Koçi. Ai u shpreh se marrëveshja i le shtetit transferues të drejtën eskluzive të vendosjes, ai vlerësoi tabelën referuese konvertimeve të dënimeve që i pret rrugën dhe hapësirën abuzimeve në sistem. Deputetët e opozitës, në diskutimet e tyre, kryesisht sollën në vëmendjen koston e lartë që mund t’i ngarkonte sistemit shqiptar një marrëveshje e tillë, pavarësisht dakordësisë së tyre. Në përfundim të diskutimit komisioni e miratoi projektligjin në parim, nen për nen dhe në tërësi.  


Share