VENDIM I MBLEDHJES SË POSAÇME TË DREJTUESVE TË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË DHE SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR SHPALLJEN E KANDIDATURAVE TË PËRZGJEDHURA PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË

  • Postuar më, 18/11/2021
Share