Vendqëndrim për gazetarët në Kryesinë e Kuvendit

  • Postuar më, 10/10/2021

Autoriteti Kontraktor Kuvendi I Shqiperise do te zhvilloje proceduren e  prokurimit me OBJEKT:

 

Vendqëndrim për gazetarët në Kryesinë e Kuvendit 

Bashkelidhur dokumetacioni përkatësShare