PËR THIRRJEN E MBLEDHJES SË POSAÇME TË DREJTUESVE TË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR DHE KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË

  • Postuar më, 09/11/2021
Share