Ndërhyrje mirëmbajtje godine

  • Postuar më, 25/10/2021

Kuvendi i Shqipërisë do të publikojë procedurë me objekt “Ndërhyrje mirëmbajtje godine”

Bashkëlidhur dokumentacioni përkatës.
Share