Shpallet për konsultim publik “Manuali i pjesëmarrjes së publikut në procesin vendimmarrës të Kuvendit”

  • Postuar më, 12/01/2021

Në kuadër të transparencës, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë prej disa ditësh ka shpallur për konsultim publik “Manuali i pjesëmarrjes së publikut në procesin vendimmarrës të Kuvendit”. Kuvendi fton cilindo të interesuar, qytetar apo dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe organizatave jofitimprurëse të kontribuojnë nëpërmjet komenteve apo sugjerimeve për përmirësimin e mëtejshëm të këtij dokumenti pune të përbashkët.


Për komente dhe sugjerime mund ti drejtoheni platformës “Konsultimi i Projektligjeve”, në  faqen zyrtare të Kuvendit, në linkun  www.http://konsultimi.parlament.al/

 


Share