STATISTIKA E TË DHËNAVE PËR FAQEN ZYRTARE FACEBOOK DHE YOUTUBE TË DHËNAVE

  • Postuar më, 10/12/2020

Në kuadër të transperancës dhe qasjes më proaktive ndaj qytetarëve, Kuvendi i Shqipërisë ka tashmë një imazh të dedikuar në “Facebook” dhe Youtube, çka ka shërbyer për rritjen e vizibilitetit të punës së Kuvendit dhe ka rritur pjesëmarrjen e qytetarëve në punën e institucionit.
Nga një analizë e hollësishme që i është bërë faqes, ka rezultuar se: Brenda pak muajsh ka një rritje të konsiderueshme të numrit të përdoruesve, pavarësisht se nuk është aplikuar asnjëherë sponsorizimi i postimeve; grupmosha më e interesuar ka qenë 25-40 vjeç dhe gjinia femërore;

 

  1. Rritje e numrit të përdoruesve

Në Maj faqja FB sapo është hapur dhe Nëntor numëron 4027 ndjekës

Në Maj faqja YOUTUBE ka pasur 256 ndjekës dhe në Nëntor numëron 4036 ndjekësAksesimi

Paget kryesore nga publiku ka marrë informacione dhe ka ndjekur videot e FB janë : Google, faqja zyrtare e parlamentit, google.al etj

 


Zhvillimi i faqes


Postimet e Kuvendit nuk janë sponsorizuar, çka ka sjellë një zhvillim natyral të faqes, me ulje ngritje sipas fluksit të postimeve

 

Postimet me shikueshmëri më të lartë

Komisioni më me shumë shikueshmëri është Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut. Shikueshmëri të lartë paraqesin edhe: Postimet e Komisionit të Integrimit Europian; Aktivitetet e Kryetarit; Buletinet javore, aktivitetet me të rinj.Vihet re se reagimi më i shpeshtë është ndarja e postimeve dhe pëlqimi i tyre, ndërkohë që vihet re mungesë e komenteve.


Për të bërë një parashikim më të saktë kemi bërë një përzgjedhje me një hapësirë kohore 1 javore. Nga 1 nëntori deri në 7 nëntor 2020 kemi në rënie të lehtë të shikueshmërisë së faqes. Kjo amplitudë është e tillë me ulje dhe ngritje në bazë të aktivitetit të faqes.


Analiza sipas gjinisë dhe moshës 


Duket që një interes më të lartë shfaq gjinia femërore dhe grupmosha nga 25-34 vjeç. Më pas vijohet me grupmoshën 35-44 vjeç.

 

Analiza sipas shteteve

Nëse i kategorizojmë shikueshmërinë sipas shteteve Shqipëria kryeson duket vijuar me Kosovën, Italinë, SHBA dhe Norvegjinë.

Në bazë të përzgjedhjes së javëve kemi ndryshueshmëri të shteteve që janë interaktive në audiencën tonë.


Analiza sipas qyeteve

  

Ndarja e kategorisë sipas qyteteve audiencën më të madhe e zë qyteti i Tiranës duke vijuar më pas me Durrësin, Fierin, Vlorën, Korçën.

 

Rezultatet 1-7 nëntor 2020

Nëse bëhet krahasimi se si ndiqen komisionet në Facebook shumica përdorin aparatet celulare. Po gjithësesi kemi dhe një pjesëmarrje të lartë edhe nga kompjuterat desktop. Në çdo javë që është krahasuar kemi më shumë persona të cilët përdorin aparatet celulare sesa desktopin.

 

Rezultatet 1-7 tetor 2020Rezultatet 1-7 shtator 2020
Share