Njoftim për konsultim publik!

  • Postuar më, 11/11/2020

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, në respektim të parimit të transparencës dhe gjithëpërfshirjes në vendimmarrje si një element thelbësor për çdo sistem politik transparent, të përgjegjshëm dhe demokratik, ju fton të dërgoni komentet tuaj në platformën e konsultimit të projektligjeve në faqen zyrtare të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

Platforma “Konsultimi i Projektligjeve” ofron mundësinë e konsultimit online të të gjitha projektligjeve që komisionet parlamentare do të publikojnë.

 

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka shpallur për konsultim publik projektligjin:

 “Pe¨r Regjistrimin e Organizatave Jofitimprure¨se”

Mirëpresim kontributin tuaj!


Share