Asambleja Parlamentare OSCE, Asambleja Parlamentare Mesdhetare dhe Zyra e Kombeve të Bashkuara Kundër Terrorizmit, takim lidhur me situatën e terrorizmit dhe ekstremizmit gjatë pandemisë COVID-19

  • Postuar më, 30/06/2020

30 qershor 2020

Sot në Ditën Ndërkombëtare të Parlamentarizmit, Asambleja Parlamentare OSCE , Asambleja Parlamentare Mesdhetare dhe Zyra e Kombeve të Bashkuara Kundër Terrorizmit, organizoi një mbledhje  virtuale lidhur me influencën e pandemisë COVID-19, në situatën e terrorizmit dhe ekstremizmit.

Kuvendi i Shqipëri u përfaqësua në këtë takim nga znj. Klodiana Spahiu, në cilësinë e Kryetares së grupit përfaqësues në Asamblenë Parlamentare e Mesdheut, ku marrin pjesë 5 parlamentarë shqiptarë.

Gjatë mbledhjes u shtruan si çështje diskutimi ndikimi i pandemisë COVID-19 në aftësinë e Shteteve për të luftuar terrorizmin; se sa ndikoi pandemia në përpjekjet kundër-terrorizmit të qeverive kombëtare dhe a pritet një rritje e terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në të ardhmen.

Theksi u vendos tek roli që duhet të ndërmarrin parlamentarët, në mënyrë që anti-terrorizmi të mund të zërë një vend të rëndësishëm në axhendën e parlamenteve kombëtarë dhe qeverive. Gjithashtu në mbledhje u hodhën sygjerime se si mundet diplomacia parlamentare të përmirësojë përpjekjet globale të terrorizmit dhe cili duhet të jetë kontributi specifik i forumeve ndër-parlamentare në këtë kontekst.


Share