Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish - Sigurimit të Shtetit për vitin 2021”


Tipi i aktit: Rezolutë
Data e miratimit: 21/07/2022
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin