Ligj nr. 60/2022 “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 21/07/2022
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin