Ligj nr. 62/2022 “Për Regjistrin Kombëtar të të Dënuarve për Krime Seksuale”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 21/07/2022
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin