Rezolutë “Mbi pabazueshmërinë e pretendimeve për trafikimin e paligjshëm të organeve njerëzore në Kosovë dhe Shqipëri”


Tipi i aktit: Rezolutë
Data e miratimit: 21/07/2022
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin