Ligj nr. 7/2019 “Për ratifikimin e Protokollit të Traktatit të Atlantikut Verior për aderimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 14/02/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin