Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Vendim nr. 62/2022 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Zëvendëskryeministrit dhe Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave” 28/07/2022 Vendim 62/2022
2 Vendim nr. 63/2022 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Shtetit dhe Kryenegociatorit" 28/07/2022 Vendim 63/2022
3 Vendim nr. 64/2022 “Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Zëvendëskryeministrit” 28/07/2022 Vendim 64/2022
4 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish - Sigurimit të Shtetit për vitin 2021” 21/07/2022 Rezolutë -
5 Ligj nr. 59/2022 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane për mbrojtjen shoqërore” 21/07/2022 Ligj 59/2022
6 Ligj nr. 60/2022 “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë” 21/07/2022 Ligj 60/2022
7 Ligj nr. 61/2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 13/2015 “Për Policinë Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”” 21/07/2022 Ligj 61/2022
8 Ligj nr. 62/2022 “Për Regjistrin Kombëtar të të Dënuarve për Krime Seksuale” 21/07/2022 Ligj 62/2022
9 Rezolutë “Mbi pabazueshmërinë e pretendimeve për trafikimin e paligjshëm të organeve njerëzore në Kosovë dhe Shqipëri” 21/07/2022 Rezolutë -
10 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2021” 21/07/2022 Rezolutë -