Kërkesa për informacion viti 2019Përmbajtja: Shiko dokumentin
Data e depozitimit: 23/12/2019
Raport i komisionit përgjegjës:
Statusi: Në procedurë