Kërkesa për informacion viti 2018Përmbajtja: Shiko dokumentin
Data e depozitimit:
Raport i komisionit përgjegjës:
Statusi: Zhvilluar