Kërkesat për informacion për periudhën janar - korrik 2020Përmbajtja: Shiko dokumentin
Data e depozitimit: 31/07/2020
Raport i komisionit përgjegjës:
Statusi: Në procedurë