Kërkesë për opinion drejtuar Komisionit të VeneciasPërmbajtja: Shiko dokumentin
Data e depozitimit: 30/12/2019
Raport i komisionit përgjegjës:
Statusi: Në procedurë