Informacion i kerkuar mbi procesin e emerimit/zgjedhjes se anetareve te Gjykates KushtetuesePërmbajtja: Shiko dokumentin
Data e depozitimit: 08/11/2019
Raport i komisionit përgjegjës: Shiko dokumentin
Statusi: Mbyllur