Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E martë, datë 27.10.2020, ora 10:00


Ora:10:00

Ne rend të dites:

Rendi i ditës:


-Seancë dëgjimore me gazetarin Adriatik Doçi në lidhje me faktet e bëra publike nga ana e tij, lidhur me çështjen e dhënies së shtetësive nga ana e Presidentit të Republikës Z.Ilir Meta.


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:


E marte, 27.10.2020, ora 11.00:


-Seancë dëgjimore me Ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj. Ervis Kushi, për çështje që lidhen me vitin e ri mësimor 2020-2021 në të tëra nivelet e sistemit arsimor parauniversitar.


 Miratimi i projektkalendarit të punës së Komisionit për dikutimin në parim të projektligjit “Për Buxhetin e Vitit 2020”.


Mbledhja zhvillohet online, me platformën WEBEX.Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 27 tetor 2020


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi i Dekretit të Presidentit të Republikës nr. 11797, datë 22.10.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 118/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”.

 

2. Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””. (nismë e Këshillit të Ministrave, depozituar më 04.08.2020)

 Shqyrtimi nen për nen i projektligjit “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”” (nismë e deputetes K.Bushka, depozituar më 21.09.2020)


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

- Prezantimi i projektligjit "Për Buxhetin e vitit 2021" nga ministri i Financave, znj. Denaj 

Dëgjesë me ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë, znj. Balluku, lidhur me shqyrtimin e projektligjit "Për Buxhetin e vitit 2021"