Rendi i ditës

Seancë plenare

E enjte, datë 7 korrik 2022, ora 10:00


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare, datë 7 korrik 2022, ora 10 00.pdf

Lista e diskutimeve 7 korrik 2022.pdf

Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare datës 7 korrik 2022.pdf


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E enjte, datë 07.07.2022


Ora:11:00

Ne rend të dites:


Komisioni për Sigurinë Kombëtare, do të zhvillojë mbledhje të përbashkët me komisionin e jashtëm  në ambientet e seancës plenare

 

1.      Shqyrtim i projektligjit“ Për ratifikimin e protokollit të Traktatit të Atlantikut Verior për aderimin  e Republikës së Finlandës ”

 

2.      Shqyrtimi i projektligjit “ Për ratifikimin e protokollit të Traktatit të Atlantikut Verior për aderimin  e Mbretërisë së Suedisë”.