Rendi i ditës

Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin

E premte, datë 08.07.2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Konsituimi i Nënkomisionit për Diasporën dhe Migracionin

2.      Diskutime mbi kalendarin e Nënkomisionit