Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E martë, datë 28 qershor 2022


Ora:10.15

Ne rend të dites:


Takime monitoruese të Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” dhe site të monumenteve të kulturës në qytetin e Elbasanit.  


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E martë, datë 28 qershor 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

-          Prezantimi i projektligjit “Për krijimin dhe funksionimin e Parqeve Teknologjike dhe Shkencore”