Rendi i ditës

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë, datë 27.06.2022


Ora:11:00

Ne rend të dites:

-       

1.       Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit për Sigurinë Kombëtare datë 08.06.2022 dhe 13.06.2022;

2.      Seancë Dëgjimore me Ministrin e Mbrojtjes z. Niko Peleshi kërkuar nga deputetët e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike anëtar të Komisionit për Sigurinë Kombëtare lidhur me ndryshimet e fundit të propozuara në projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 13/2015, “Për Policinë Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”” si dhe me problematikën e krijuar si rezultat i zjarreve në ishullin e Sazanit.Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E hënë, datë 27.06.2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:


Shqyrtimi i aktit normativ nr.10 datë 15.5.2022 “Për kompensimin financiar të çmimit për disa materiale ndërtimi, sipas përcaktimeve në kontratat publike për punë, si pasojë e situatës së veçantë, të krijuar në treg gjatë vitit 2022”.