Rendi i ditës

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E mërkurë, datë 22 qershor 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit “Për Urdhërin profesional të inxhinierëve” (nismë e znj. Bozo) 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë 22.06.2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Seance degjimore me kandidatet e propozuar per anetar te Komisionit te Konkurrences


Komisioni i Posaçëm Parlamentar “Për Reformën Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë

E mërkurë, datë 22.06.2022


Ora:12.00

Ne rend të dites:

1. Diskutimi dhe miratimi i planit të punës së komisionit;

2. Caktimi dhe miratimi i numrit të ekspertëve.