Rendi i ditës

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E hënë, datë 20.06.2022


Ora:10.30

Ne rend të dites:

1.Miratimi i procesverbalit të datës 06.06.2022.

2.Miratimi i kalendarit të punës së Komisionit për periudhën 20 qershor – 8 korrik 2022.


Ora 11.00

Seancë dëgjimore publike me grupet e interesit (spitalet publike dhe Universitetin e Mjekësisë) për projektligjin “Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë”.