Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E marte, date 7 qershor 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të datave 19, 20, 27 prill 2022 dhe 10 maj 2022

2.      Miratimi i kalendarit tre javor të punës për periudhën 30 maj – 17 qershor 2022 si dhe i programit të punës për periudhën 30 maj – 1 korrik 2022

3.  Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim,  për financimin shtesë për projektin “Përmirësimi i Sistemit të Shëndetësisë”(Kom. Dhënie mendimi, Rel. Klodiana Spahiu)


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E martë, datë 7 qershor 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

-        Shqyrtimi i Aktit normativ nr.9 datë 11.5.2022 “ Për një shtesë në aktin normativ nr.7, datë 18.3.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për transparencën dhe monitorimin e çmimit për disa produkte ushqimore bazë dhe produkte të tjera të lidhura me to si pasojë e situatës së veçantë të krijuar në treg””


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 07.06.2022


Ora:11:30

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes i Aktit Normativ nr. 9, datë 11.5.2022 “Për një shtesë në aktin normativ nr. 7, datë 18.3.2022, të këshillit të ministrave, “Për transparencën dhe monitorimin e çmimit për disa produkte ushqimore bazë dhe produkte të tjera të lidhura me to, si pasojë e situatës së veçantë të krijuar në treg”

 

2.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes i projektligjit “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për financimin shtesë për projektin “Përmirësimi i Sistemit të Shëndetësisë