Rendi i ditës

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 31.05.2022


Ora:09:30

Ne rend të dites:


1.      Vijimi i raportimit te veprimtarise vjetore te Kontrollit te Larte te Shtetit per vitin 2021 dhe kthimi i pergjigjeve te drejtuara ne mbledhjen e meparshme

 

2.      Miratimi i draft-rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të BSH për vitin 2021


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, datë 31 maj 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1. Seancë dëgjimore për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Avokatit të Popullit gjatë vitit 2021.


 

 2. Seancë dëgjimore për Raportin Vjetor të veprimtarisë së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve gjatë vitit 2021.