Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E merkure, date 27 prill 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Projektligj “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit”. 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë 27.04.2022


Ora:10:00

Ne rend të dites:


1.      Raportimi i veprimtarise vjetore te Agjencise se Sigurimit te Depozitave per vitin 2021

2.      Miratimi i draft-rezolutës për vlerësimin e veprimtarisë vjetore të Autoritetit te Konkurences për vitin 2021


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E mërkurrë, datë 27.04.2022


Ora:15:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi ne parim i projektligjit “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit