Rendi i ditës

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Hënë, datë 07 mars 2021


Ora:13.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i programit të punimeve të komisionit (për periudhën 7 mars – 15 prill 2022).

 

2.      Miratimi i kalendarit të punimeve të komisionit (për periudhën 7 - 25 mars 2022).

 

3.      Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, për sigurime shoqërore"                    

             Për dhënie mendimi/ Relator  T.Gogu

 

4.      Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin Evropa krijuese (2021-2027)".

                                                                                                  Për dhënie mendimi/ Relatore G. Duraku

5.      Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për rregullat e regjimit të trafikut lokal të kufirit".

                                                                                                       Për dhënie mendimi/ Relator Xh. Qefalia

6.      Akt normativ nr. 1, datë 9.2.2022 “Për disa ndryshime (amendimi i tretë) në tekstin e marrëveshjes për prodhimin e furnizimin, nga dhe ndërmjet PHIZER EXPORT B.V., ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, miratuar me aktin normativ nr. 3, datë 18.1.2021, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar””.                    

                                                                                                                       Përgjegjës/ Relator K. Xhoxhi 


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E hënë, datë 7 mars 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:


·         Miratimi i procesverbalit të datës 7 shkurt 2022.

·         Diskutimi dhe miratimi i kalendarit të punës së komisionit për periudhën 7 – 25 mars 2022.

 

 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E hënë


Ora:12:00

Ne rend të dites:


Shqyrtimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për rregullat e regjimit të trafikut lokal të kufirit".


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, datë 07.03.2022


Ora:11:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i Aktit Normativ Nr. 1, datë 9.2.2022 “Për disa ndryshime (amendimi i tretë) në tekstin e marrëveshjes për prodhimin e furnizimin, nga dhe ndërmjet Pfizer export b.v., Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik, miratuar me Aktin Normativ Nr. 3, datë 18.1.2021, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar

 

2.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i projektligjit "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, për sigurime shoqërore"

3.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i projektligjit  "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin Evropa Krijuese (2021-2027)"


Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane

E hënë, datë 7 mars 2022


Ora:13.00

Ne rend të dites:


Prezantimi i raportit final.

 

Mbledhja zhvillohet në sallën "Pjetër Arbnori" salla e Byrosë


Seancë plenare

E hënë, datë 7 mars 2022, ora 17:00


Urdhër dhe rendi i ditës për seancën plenare datë 7 mars 2022.pdf

Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 7 mars 2022, ora 10 00.pdf

Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare datë 7 mars 2022 ora 17.00.pdf

Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare datë 7 mars 2022.pdf


Komisioni për Politikën e Jashtme

E Hënë, datë 07.03.2022


Ora:14.30

Ne rend të dites:

1. Shqyrtimi i projektrezolutes 'Per mbeshtetjen e sovranitetit dhe teresise territoriale te Ukraines dhe mbrojtjes e parimeve te se drejtes nderkombetare dhe te sigurise evropiane"