Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E merkure, date 9 mars 2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për zbatimin e lehtësirave të ndërsjella në procedurat doganore dhe/ose të kontrollit të hyrje-daljes së mallrave" (Kom. Dhënie mendimi, Blendi Klosi)

2.      Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështjet civile dhe tregtare" (Kom. Dhënie mendimi, Benet Beci)

3.      Projektligj "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e pjesshme të zgjeruar për rrugët kulturore, miratuar me rezolutën CM/RES (2013) 66”. (Kom. Dhënie mendimi, Lavdrim Krashi)


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

E mërkurë, datë 9 mars 2022


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi dhe votimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10.463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” të ndryshuar””