Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E merkure, date 2 mars 2022


Ora:11.45

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i kalendarit të punës së komisionit 7 – 25 shkurt 2022 dhe programit 7 shkurt – 15 prill 2022

2.      Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, për sigurime shoqërore" (Kom. Dhënie mendimi, Hatixhe Konomi)

3.      Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për rregullat e regjimit të trafikut lokal të kufirit".(Kom. Dhënie mendimi, Petro Koçi)

4.      Projektligj "Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin Evropa krijuese (2021- 2027)" (Kom. Dhënie mendimi, Besion Ajazi)