Rendi i ditës

Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane

E premte, datë 25 shkurt 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Noftim i përfundimit  të hetimit.