Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E hënë, datë 21 shkurt 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:

 

Diskutimi nen për nen dhe në tërësi i p/ligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” (komision përgjegjës). 


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E hënë 21.02.2022


Ora:12.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore lidhur me implementimin e ligjit “Për vullnetarizmin”. 


Nënkomisioni për zgjedhjen e anëtarëve të KLP dhe KLGJ

E Hënë, datë 21 shkurt 2022


Ora:15.00

Ne rend të dites:

Votimi i kandidatëve për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë:

 

1.      Votimi për përzgjedhjen e  kandidatëve; 


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E hënë, datë 21.02.2022


Ora:09:00

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi nen per nen i projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to””


Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane

E hënë, datë 21 shkurt 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Seancë me pyetjet e dëshmitarëve:

 

1.    Znj. Ariola Kodra - Administratore e Inceneratorit Integrated Energy BV SPV.

2.    Znj. Valbona Ballgjini - Ish anëtare e Komisionit të  Prokurimit të  Inceneratorit  Tiranës.

3.    Znj. Emiriana Sako - Kryetare e Bashkisë Durrës.

4.    Z. Shkëlqim Cani - Ish Ministër i Financave.

5.    Znj. Belinda Balluku - Ministre e Infrastrukturës dhe Transportit.

6.    Z. Armando Subashi - Kryetatr i Bashkisë Fier.

7.    Z. Arben Ahmetaj - Zv. Kryeministër dhe ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave.

 Mbledhja zhvillohet në sallën “Pjetër Arbnori”. (salla e Byrosë)