Rendi i ditës

Komisioni për Politikën e Jashtme

E premte, date 18 shkurt 2022


Ora:10.30

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së komisionit datë 13 dhjetor 2021 dhe 19 janar 2022

2.      Miratimi i kalendarit të punës së komisionit 7 – 25 shkurt 2022

3.    Seancë dëgjimore me znj. Eglantina Gjermeni, kandidat për Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë pranë Misionit të OSBE-së dhe Organizatave Ndërkombëtare në Vjenë, rezident


Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane

E premte, datë 18 shkurt 2022


Ora:9.00

Ne rend të dites:

Seancë me pyetjet e dëshmitarëve:


1.    Znj. Ariola Kodra - Administratore e Inceneratorit Integrated Energy BV SPV

2.    Znj. Viola Haxhiademi – Sekretare e Përgjithshme e ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë

3.  Z. Loran Dusha - Administrator i Inceneratorit "Integrated Technology Waste Treatment Fier" (dëshmia zhvillohet Online)

4.  Z.  Florian Muçaj - Komisioni i Prokurimit Inceneratori i Fierit.

5.  Znj. Valbona Ballgjini - Komisioni i Prokurimit Inceneratori iTiranës.


Mbledhja zhvillohet në selinë e Kuvendit, kati i IV-të, salla “Pjetër Arbnori”. (salla e Byrosë)