Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E mërkurë, datë 16 shkurt 2022


Ora:12.00

Ne rend të dites:Seance degjimore me aktore te interesit per diskutimin e p/ligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. 


Komisioni për Sigurinë Kombëtare

E mërkurë, datë 16.02.2022


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën për Organizatën Hidrografike Ndërkombëtare”, në cilësinë e komisionit përgjegjës


Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 16.02.2022


Ora:09:30

Ne rend të dites:


1.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i projektligjit "Për vreshtarinë dhe verën"


Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

E mërkurë, datë 16.02.2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore publike me përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për reformën e mbështetjes së personave me aftësi të kufizuar.


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Mërkurë, datë 16 shkurt 2022


Ora:12.00

Ne rend të dites:

 

1.            Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”.

             Për dhënie mendimi

2.            Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10.463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” të ndryshuar””.

                       Për dhënie mendimi


Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane

E mërkurë, datë 16 shkurt 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

Seancë me pyetjet e dëshmitarëve:

 

1.      Loran Dusha – Administrator i Inceneratorit “Integrated Technology Waste    Treatment Fier”

2.      Sabina Cenameri - Ish anëtare e Komisioni Prokurimit Inceneratorit të Fierit

3.      Florian Muçaj - Ish anëtar i Komisioni Prokurimit Inceneratorit të Fierit

4.      Azem Shahtëri -Ish anëtar i  Komisioni Prokurimit Inceneratorit të Fierit

5.      Armida Ali -Ish anëtare e  Komisioni Prokurimit Inceneratorit të Fierit

6.      Valbona Ballgjini -Ish anëtare e  Komisioni Prokurimit Inceneratorit të Tiranës

7.      Erion Murataj -Ish anëtar i  Komisioni Prokurimit Inceneratorit të Tiranës

8.      Sidita Temali -Ish anëtare e  Komisioni Prokurimit Inceneratorit të Tiranës

9.      Taulant Tusha - Ish anëtar i Komisioni Prokurimit Inceneratorit të Tiranës

10.  Namik Simixhiu -Ish anëtar i  Komisioni Prokurimit Inceneratorit të Tiranës

11.  Gledian Llatja – Kryetar i Bashkisë Elbasan

12.  Reida Kashta – Drejtore e Agjencisë së Prokurimit Publik

13.  Rovena Beqiraj – Ish Drejtore e Agjencisë së Trajtimit të Koncesioneve

14.  Edison Konomi – Ish Drejtor i Autoritetit Kombëtar të Mjedisit

15.  Bukurosh Stafa – Kryetar i Qarkut Elbasan

 

Mbledhja zhvillohet në selinë e Kuvendit, kati i IV-të, salla “Pjetër Arbnori”. (salla e Byrosë)