Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E martë, datë 15 shkurt 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:


Diskutimi ne parim me Ministrine e Kultures i p/ligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” (komision pergjegjes). 


Komisioni për Integrimin Europian

E martë, 15 shkurt 2022


Ora:12:00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit;
  2. Shqyrtimi i Projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” Relator: Ornaldo Rakipi
  3. Të tjera.

Komisioni për Ekonominë dhe Financat

E martë, datë 15.02.2022


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit per dhenie mendimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to””

 

2.      Shqyrtimi ne cilesine e komisionit pergjegjes i projektligjit “Për miratimin e programit të statistikave zyrtare 2022-2026”Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E Martë, datë 15 shkurt 2022


Ora:11.00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i proçesverbaleve të mbledhjeve datë 24 dhe 26 janar 2022.

 

1.      Projektligj “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën ndërkombëtare për kontrollin e dëmit nga sistemet për mbrojtjen antivegjetative në anije, (Anti-Fouling) 2001”.

                    Për dhënie mendimi

 

2.      Projektligj “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën për Organizatën Hidrografike Ndërkombëtare”.

                        Për dhënie mendimi

 

3.      Projektligj “Për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve”.

                       Për dhënie mendimi


Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane

E martë, datë 15 shkurt 2022


Ora:13.00

Ne rend të dites:

Seancë me pyetjet e dëshmitarëve:


Z. Faraudin Arapi - Administrator i shoqerisë "Intergrated Teknology Servis" shpk

Z.  Arjan Baci - Administrator i shoq. "Albtek -Enrgjy" shpk

1.      Z. Luigj Aleksi – Shoqata e ndërtuesve

2.      Z. Jetmir Olldashi – Gazetar Boldnews.al

3.      Znj. Aleksandra Bogdani – Gazetare Reporter.al

4.      Z. Artan Rama – Gazetar investigative (free Lancer)

5.      Z. Pëllumb Abeshi – Ish anëtar i Komisionit të Prokurimit, Inceneratorit të Elbasanit

6.      Znj. Etleva Kondi - Ish anëtare e Komisionit të Prokurimit, Inceneratorit të Elbasanit

7.      Znj. Ledia Karalliu - Ish anëtare e Komisionit të Prokurimit, Inceneratorit të Elbasanit

8.      Z. Bardh Çapiri - Ish anëtar i Komisionit të Prokurimit, Inceneratorit të Elbasanit

9.      Z. Serafin Papa - Ish anëtar i Komisionit të Prokurimit, Inceneratorit të Elbasanit

 

 Mbledhja zhvillohet në selinë e Kuvendit, kati i IV-të, salla “Pjetër Arbnori”. (salla e Byrosë)