Rendi i ditës

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

E hënë, datë 14 shkurt 2022


Ora:11.30

Ne rend të dites:


-Seance degjimore me kandidatet per plotesimin e vendeve vakante per anetare te AMA.

 

-Perzgjedhja e kandidateve per anetare te AMA. 


Komisioni për Integrimin Europian

E hënë, 14 shkurt 2022


Ora:12:00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i Kalendarit të Komisionit për Integrimin Europian për periudhën 7-25 shkurt 2022;
  2. Miratimi i procesverbaleve të Komisionit datë 11 dhe 20 dhjetor 2021;
  3. Seancë konsultimi me përfaqësues të shoqërisë civile për Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”.

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:Ora 11:30

Ne rend të dites:

Shqyrtimi i projektligjit “Për mbështetjen dhe zhvillimin e stratup-eve”


Nënkomisioni për zgjedhjen e anëtarëve të KLP dhe KLGJ

E Hënë, datë 14 shkurt 2022


Ora:16.30

Ne rend të dites:

Votimi i kandidatëve për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë:

 

1.      Votimi për përzgjedhjen e  kandidatëve; 


Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane

E hënë, datë 14 shkurt 2022


Ora:13.00

Ne rend të dites:

Seancë me pyetjet e dëshmitarëve:

 

Znj. Ariola Kodra - Administratore e Inceneratorit Integrated Energy BV SPV.

Z. Faraudin Arapi - Administrator e Inceneratorit “Albtek Energy”.

Z. Loren Duzha - Administrator i Inceneratorit “Integrated Technology Waste Treatment Fier”.

Z. Arenc Myrtezani - Ish-Administrator i ITWTF.

Z. Elvi Fundo – Gazetar CNA