Rendi i ditës

Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane

E premte, datë 11 shkurt 2022


Ora:10.00

Ne rend të dites:

1. Shqyrtimin nga komisioni i dokumentacionit lidhur me impiantin e trajtimit të mbetjeve urbane të Tiranës.
2. Vizitë tek impianti i trajtimit të mbetjeve urbane të Tiranës.
 
Mbledhja zhvillohet në sallën "Pietër Arbnori"