Rendi i ditës

Seancë plenare

E hënë, datë 20 dhjetor 2021, ora 10:00


Urdhër dhe rendi i ditës për mbledhjen e seancës plenare dt 20.12.2021 ora 10 00.pdf

Procesverbali i përmbledhur dhe lista e diskutuesve për seancën plenare të datës 20 dhjetor 2021, ora 10 00.pdf

Aktiviteti i Kuvendit në seancën plenare të datës 20 dhjetor 2021, ora 10.00.pdf

Procesverbali për votimin e çështjeve të parashikuara në seancën plenare, datë 20 dhjetor 2021, ora 10 00.pdf


Komisioni për Integrimin Europian

E hënë, datë 20 dhjetor 2021


Ora:12:00

Ne rend të dites:

1. Projektligji për Ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave, Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Integrimit Evropian, dhe Komisionit Evropian, për programin e bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri – Kosovë 2014-2020, alokimet për vitin 2020.

 

* Mbledhja do të zhvillohet pranë ambienteve të ndërtesës së Seancave Plenare.