Rendi i ditës

Komisioni hetimor për zgjedhjet e 25 prillit 2021

Rendi i ditës


Ora:Ora 10:00

Ne rend të dites:

1.      Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, datë 18.10.2021 dhe 22.10.2021;

2.      Njoftime;

3.      Vazhdimi i shqyrtimit të Rregullores së brendshme të funksionimit të Komisionit Hetimor;

4.      Zgjedhja e Sekretarit të Komisionit;

5.      Caktimi i mbledhjes së ardhshme të Komisionit.