Rendi i ditës

Komisioni hetimor për zgjedhjet e 25 prillit 2021

Rendi i ditës


Ora:ora 10:00

Ne rend të dites:

Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores së brendshme të funksionimit të Komisionit Hetimor.

Zgjedhja e Sekretarit të Komisionit.

Përcaktimi i mbledhjes së ardhshme të Komisionit.

*Kjo mbledhje do të transmetohet live në faqen zyrtare web dhe fb të kuvendit të Shqipërisë