Rendi i ditës

Komisioni hetimor për zgjedhjet e 25 prillit 2021

Rendi i ditës


Ora:ora 15:00

Ne rend të dites:

1. Deklarimi i konstituimit të Komisionit Hetimor dhe prezantimi i anëtarëve të tij.

2. Deklarimi i qëllimit të ngritjes së Komisionit.

3. Përcaktimi i detyrave të Komisionit.  

4. Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores së brendshme të funksionimit të Komisionit Hetimor.

5. Zgjedhja e Sekretarit të Komisionit.

6. Vlerësimi i të dhënave paraprake, që përbëjnë plan paraprak hetimi dhe deklarimi i hapjes së hetimit.

7. Përcaktimi i mbledhjes së ardhshme të Komisionit.