Rendi i ditës

Komisioni i posaçëm për përzgjedhjen e dy kandidatëve në organet e Vetting-ut

E premte, datë 2 korrik 2021


Ora:10:00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procesverbalit të dates 25.06.2021.

 

  1. Miratimi i listës për votim.

 

  1. Votimi për dy anëtarët zëvendësues nëpërmjet një sistemi elektronik që mundëson votimin e fshehtë, ku secili anëtar voton për një kandidat.

 

  1. Çështje të tjera.