Rendi i ditës

Komision Hetimor për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikes së Shqipërisë

E premte, date 21 maj 2021


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit në datat 17.05.2021 dhe 18.05.2021.


Administrimi i informacionit të ardhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe shërbimet e Kuvendit lidhur me kërkesat e Komisionit Hetimor.


Dëgjesë me ekspertët ligjorë mbi konkluzionet dhe vlerësimet e tyre në lidhje me detyrat e caktuara nga Komisioni Hetimor.


Çështje të tjera