Rendi i ditës

Komision Hetimor për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikes së Shqipërisë

E premte, datë 14 maj 2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:

Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të datave 8 dhe 11 maj 2021.

            Miratimi i planit përfundimtar të hetimit.

            Çështje të tjera