Rendi i ditës

Komision Hetimor për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikes së Shqipërisë

E shtunë, datë 08.05.2021


Ora:11:00

Ne rend të dites:

1.      Konstituimi i Komisionit Hetimor të Kuvendit “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë”.

 

2.      Deklarimi i qëllimit të ngritjes së Komisionit me vendimin nr 45, datë 07.05.2021 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

 

3.      Zgjedhja e sekretarit për drejtimin e çështjeve administrative dhe teknike të Komisionit Hetimor.

 

4.      Miratimi i planit paraprak të hetimit.

 

5.      Çështje të tjera.