Rendi i ditës

Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

Në datën 11 shkurt 2020 ora 11:00, Nën- komisioni Parlamentar për Barazinë Gjinore Dhe Parandalimin e Dhunës

ndaj Grave, Nën komisioni Çështjeve Vendore dhe Aleanca e Grave do të organizojë në ambientet e   Kryesisë së

Kuvendit kati IV,  seancën dëgjimore me Temë: Funksionimi i Mekanizmit koordinuar të referimit të rasteve të

dhunës në marrëdhëniet familjare  në nivel vendor në Republikën e Shqipërisë.

 


Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Rendi i dites


Ora:11.00

Ne rend të dites:

E martë, 11 shkurt 2020, ora 11.00

 

-          Seancë dëgjimore me Ministren e Kulturës, znj. Margariti, për të dhënë shpjegime dhe përgjigje pyetjeve të deputetëve për çështje që lidhen me  qendrat e trashëgimisë kulturore dhe muzetë e dëmtuar, si rrejdhojë e tërmetit të 26 nëntorit 2019.


Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Rendi i ditës


Ora:ora 11:00

Ne rend të dites:

Prezantimi i projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 9636, date 6.11.2006 "Për mbrojtjen e shëndetit nga produketet e duhanit"

Seancë dëgjimore me grupet e interesit lidhur me shqyrtimin e projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 9636, date 6.11.2006 "Për mbrojtjen e shëndetit nga produketet e duhanit"

Shqyrtimi i projektligjit projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 9636, date 6.11.2006 "Për mbrojtjen e shëndetit nga produketet e duhanit"

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare


Ora:12:00

Ne rend të dites:

Seancë dëgjimore për projektligjin "Per policinë e burgjeve"